Vision, syfte och mål2023-02-22T11:45:06+01:00

Vision, syfte och mål

”Genom samverkan inom hållbart samhällsbyggande är Umeå år 2030 en internationell förebild”

Nätverkets syfte och mål

Nätverkets styrka är att alla länkar samarbetar för att nå visionen. Det är ett effektivt sätt att nå resultat.
Tillsammans har medlemmarna enats om följande mål:

• Skapa en marknad för hållbart byggande och förvaltande

• Skapa handling i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan

• Bidra till en snabbare omställning till ny teknik i bygg- och förvaltningskedjan

Skapa handling! Det viktigaste för nätverket är att tillsammans öka kunskapen om hållbart byggande och förvaltande i det kalla klimatet. Detta ska ske genom gränsöverskridande pilotprojekt, utbildningar, forskning och utvärderingsprojekt, seminarier och informationsinsatser. Det ska i sin tur skapa handling! I smått som stort.
Nätverkets huvudsakliga verksamhetsområden är utvärdering, utbildning och kommunikation.