Vision, syfte och mål2019-02-07T15:09:03+01:00

Vision, syfte och mål

”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat”

Nätverkets syfte och mål

Nätverkets styrka är att alla länkar samarbetar för att nå visionen. Det är ett effektivt sätt att nå resultat.
Tillsammans har medlemmarna enats om följande mål:

• Skapa en marknad för hållbart byggande och förvaltande

• Skapa handling i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan

• Bidra till en snabbare omställning till ny teknik i bygg- och förvaltningskedjan

Skapa handling! Det viktigaste för nätverket är att tillsammans öka kunskapen om hållbart byggande och förvaltande i det kalla klimatet. Detta ska ske genom gränsöverskridande pilotprojekt, utbildningar, forskning och utvärderingsprojekt, seminarier och informationsinsatser. Det ska i sin tur skapa handling! I smått som stort.
Nätverkets huvudsakliga verksamhetsområden är utvärdering, utbildning och kommunikation.