Start2019-09-26T10:28:37+02:00

Nätverket

Vi som medlemmar i nätverket vill tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö.

En viktig fråga för oss i norra Europa är energianvändning i kombination med det kalla klimatet. Bostads- och servicesektorn står idag för nästan 40 % av Sveriges energianvändning. Hållbart byggande och förvaltande tar sin utgångspunkt i omvärldsförändringar med ett ökat fokus på miljöteknik, bl a energieffektivisering, och den boende.

Läs mer om oss

Nyheter från Sweden Green Building Council

Arbetet med utvecklingen av BREEAM-SE 2021 har börjat

Utveckling av BREEAM-SE 2021 Planering av manualutvecklingsprojektet BREEAM-SE 2021 har påbörjats. Manualuppdateringsprojektet är tänkt att påbörjas under hösten, med planen att lansera en ny manual under nästa år. Planen är att involvera våra medlemmar i [...]