Medlemmar2021-05-06T16:16:58+02:00

Medlemmar

Styrgrupp

Styrgruppen planerar nätverksmöten och koordinerar nätverkets aktiviteter. Den består av en representant för varje länk i byggkedjan.

Ordförande: Mikael Berglund, Byggnadsnämnden, Umeå kommun

Planering
Malin Lagervall
070-298 54 10
Umeå kommun

Projektering
Ulf Wiklund
090-699 19 41
Tyréns

Förvaltning
Royne Söderström
070-817 75 80
Akademiska Hus

Regelverk
Jennifer Forsell
070-655 96 43
Umeå kommun

Byggande
Per Linghult
070-514 54 14
VNB Produktion

Utbildning
Lars Lindbergh
070-557 72 15
Handelshögskolan
Umeå universitet

Marknad
Ulf Dahlgren
070-340 35 18
SEB

Medlemmar i nätverket

Företag Avsiktsförklaring Kontaktperson Länk Telefon
AB Bostaden Avsiktsförklaring Jerker Eriksson Förvaltning 090-17 75 00
Akademiska Hus Norr AB Avsiktsförklaring Fredrik Nyberg Förvaltning 090-17 62 00
Aktea Energy AB Tomas Edenor Projektering 072-010 43 66
AR Bygg Avsiktsförklaring Hans Westin Byggande 090-13 39 50
Balticgruppen David Carlsson Förvaltning/Byggande 090-71 72 04
Bonava Per Öberg Byggande 072-550 06 70
Byggnads Avsiktsförklaring Eilert Emilsson Byggande 070-274 91 30
Ehrenborgs Marcus Kempe Byggande 031-86 35 95
Esam AB Avsiktsförklaring David Sandén Utbildning 070-390 40 92
Evertech Energy Solutions AB Lennart Olofsson Byggande 070-537 16 42
GreenZone Per Carstedt Utbildning 070-552 15 05
Handelsbanken Anders Sundström Marknad 070-538 36 90
HIFAB AB Avsiktsförklaring Markus Olofsson Byggande 010-476 61 96
HSB Norr Avsiktsförklaring Mattias Lundström Förvaltning 070-301 65 00
KM Järnäsklubb AB Avsiktsförklaring Fredrik Karlsson Byggande 070-387 86 88
Länsförsäkringar Västerbotten Mikael Isaksson Förvaltning/Marknad 090-10 90 00
Länstyrelsen i Västerbottens län Avsiktsförklaring Eva Mikaelsson Regelverk 010-225 43 56
Mofab AB Rolf Burlin Förvaltning 070-67 67 111
NCC Construktion Sv. AB Avsiktsförklaring Ulrik Wållberg Byggande 070 540 96 74
Nordea Umeå Avsiktsförklaring Fredrik Stenling Marknad 072-143 20 54
OBOS Sverige AB André Lindström Byggande 070-601 66 68
OF Bygg Avsiktsförklaring Lars Fredriksson Byggande 090-17 52 43
Peab Sverige AB Avsiktsförklaring Ulf Nordwall Byggande 073-337 48 02
Ramirent Per Berggren Byggande 070-520 55 71
Ramudden AB Robert Järnskoog Byggande 070-354 34 50
Riksbyggen Avsiktsförklaring Michael Danielsson,
Monika Larsson
Förvaltning 090-15 96 41,070-825 96 40
Rikshem Anna-Karin Eriksson Förvaltning 010-709 92 00
SEB Ulf Dahlgren Marknad 070-340 35 18
Sigma Civil Per-Håkan Sandström Projektering 070-682 92 42
Skanska Sverige AB Avsiktsförklaring Mats Andersson Byggande 070-221 27 73
Skellefteå Kommun Avsiktsförklaring Britt-Inger Olofsson Förvaltning 070-242 79 19
Slättö Förvaltning Henrik Nordlöf Förvaltning 070-368 80 49
Structor Avsiktsförklaring Maria Lundh Projektering 0706-93 38 37
SWECO Avsiktsförklaring Anna Joelsson Projektering 073-810 02 35
Swedbank Avsiktsförklaring Niclas N Johansson Marknad 090-16 91 63
Svensk Fastighetsförmedling Avsiktsförklaring Jörgen Lundgren Marknad 090-77 86 20
Sv. Harmonihus AB Avsiktsförklaring Christer Kvick Byggande 070-56 81 301
Svenska Termoträ AB Avsiktsförklaring Reidar Berglund Byggande 070-590 74 14
Sv. Vårdfastigheter Avsiktsförklaring Petter Hallenberg Byggande 073-070 33 33
Sveriges Byggindustrier Avsiktsförklaring Johan Hallberg Byggande 090-71 82 70
TM-konsult AB Avsiktsförklaring Åsa Wendel Projektering 090-71 55 30
Tyréns AB Avsiktsförklaring Ulf Wiklund Projektering 010-452 30 64
Umehem Fastigheter AB Hans Westin Förvaltning 090-13 39 50
Umeå Energi Avsiktsförklaring Jörgen Carlsson Planering 090-16 00 00
Umeå Kommun Avsiktsförklaring Malin Lagervall Planering, Förvaltning 070-298 54 10
Umeå Kommun Ulrik Berg Regelverk 070-710 75 03
Umeå Universitet Avsiktsförklaring Richard Olsson Förvaltning 090-786 70 50
Upab AB Elin Pietroni Planering/Förvaltning 070-518 12 39
VAKIN Tomas Blomkvist Planering/Förvaltning 070-518 27 47
VNB (fd.Vännäsbyggarna AB) Avsiktsförklaring Per Linghult Byggande 070-514 54 14
Vännäs kommun Avsiktsförklaring Johan Söderling Förvaltning 0935-141 01
Västerbottens Läns Landsting Ulf Widmark Utbildning 072-522 22 58
Waren International AB Anders Larsson Projektering 076-8002500
White Arkitekter AB Avsiktsförklaring Lennart Sjögren Projektering 090-70 41 50
WSP DeDu Fastighetsdrift Avsiktsförklaring Anders Attefjord Förvaltning
Örnsköldsviks kommun Avsiktsförklaring Patrik Jansson Förvaltning 0660-886 10

Avgifter

Nätverket har en beslutad avgiftstrappa som beror på hur många anställda företaget eller organisationen har.

Medlem är den som via sin avsiktsförklaring beslutat sig för att aktivt bidra till Nätverket samt betalt sin medlems- och serviceavgift. Medlems- och serviceavgiften ska vara betalad senast den 31/8 det år avgiften avser.
Medlemsavgiften fastställs av Storforum och administreras av Kompetensspridning i Umeå AB.

Ladda ner avgiftstrappan