Medlemmar2023-06-01T09:30:11+02:00

Medlemmar

Styrgrupp

Styrgruppen planerar nätverksmöten och koordinerar nätverkets aktiviteter. Den består av en representant för varje länk i byggkedjan.

Ordförande: Janet Ågren, Planeringsutskottet, Umeå kommun, 070 610 47 85

Planering
Anna Flatholm
070-334 61 44
Umeå kommun

Projektering
Kajsa Lundqvist
072-173 31 87
White

Förvaltning
Roger Granberg
090 14 46 19
Balticgruppen

Planering/förvaltning
Elin Pietroni
070-518 12 39
UPAB

Byggande
Örjan Kallin
070 825 30 20
Skanska

Utbildning
Lisa Redin
090 786 68 10
Umeå universitet

Marknad
Ulf Dahlgren
070-340 35 18
SEB

Medlemmar i nätverket

Umeå Projektenergi
Hans Johanssonutveckling070-676 92 20

Mats AnderssonByggande070-221 27 73

Företag Avsiktsförklaring Kontaktperson Länk Telefon
AB Bostaden Jerker Eriksson Förvaltning 090-17 75 00
Afry Avsiktsförklaring Malin Lagervall Projektering 090-71 55 30
Akademiska Hus Norr AB Avsiktsförklaring Royne Söderström Förvaltning 070-817 75 80
AR Bygg Hans Westin Byggande 090-13 39 50
Balticgruppen Avsiktsförklaring David Carlsson Förvaltning/Byggande 090-71 72 04
BL-interiörAB Avsiktsförklaring Olov Persson Byggande 076-828 43 29
Bonava Avsiktsförklaring Andreas Back Byggande
Byggföretagen i Sverige Avsiktsförklaring Christer Johansson Byggande 090-718270
Esam AB Avsiktsförklaring David Sandén Utbildning 070-390 40 92
Ecoclime Lennart Olofsson Byggande 070-537 16 42
Fort Knox Avsiktsförklaring Johanna Olsson Förvaltande 090-2025052
GreenZone Per Carstedt Utbildning 070-552 15 05
Handelsbanken Avsiktsförklaring Anders Sundström Marknad 070-538 36 90
HIFAB AB Avsiktsförklaring Jeanette Kjellberg Byggande 072-700 68 97
HSB Norr Avsiktsförklaring Mattias Lundström Förvaltning 070-313v36 00
iTid Avsiktsförklaring Matilda Höök Konsulter 070-930 42 25
JBR-Konsult Per Lindström Byggkonsulter 090-71 38 35
KM Järnäsklubb AB Avsiktsförklaring Fredrik Karlsson Byggande 070-387 86 88
Lindbäcks Ellen Backman Bygg
Länsförsäkringar Västerbotten Avsiktsförklaring Christoffer Jonsson Förvaltning/Marknad 072-213 47 45
Länstyrelsen i Västerbottens län Avsiktsförklaring Tina Holmlund Regelverk 010-225 43 56
Magnolia Bostad David Brink Förvaltning
Martinssons byggsystem Hans Nordström Byggande 070-661 02 87
Masonite Beams Daniel Wilded Byggande 070-285 55 14
Mofab AB Avsiktsförklaring Rolf Burlin Förvaltning 070-67 67 111
NCC Construktion Sv. AB Avsiktsförklaring Daniel Ödling Byggande 070- 516 01 26
Nordea Umeå Avsiktsförklaring Fredrik Stenling Marknad 072-143 20 54
OF Bygg Avsiktsförklaring Lars Fredriksson Byggande 090-17 52 43
Peab Sverige AB Avsiktsförklaring Susanne Hallberg Byggande 073-337 14 47
Projekt norr Jörgen Magnusson Byggande 070-292 50 67
Ramirent Per Berggren Byggande 070-520 55 71
Riksbyggen Avsiktsförklaring Lars Lundgren Förvaltning 090-15 96 07
Rikshem Avsiktsförklaring Johan Brännström Förvaltning 090-13 29 52
RISE Albert Edman Utveckling/Utbildning 010-228 42 47
SEB Avsiktsförklaring Ulf Dahlgren Marknad 070-340 35 18
Sigma Civil Per-Håkan Sandström Projektering 070-682 92 42
Skanska Sverige AB Avsiktsförklaring Örjan Kallin Byggande 070-825 30 20
Skellefteå Kommun Avsiktsförklaring Britt-Inger Brisadottir Förvaltning 070-242 79 19
Slättö Förvaltning Avsiktsförklaring Erik Westerlund Förvaltning 070-378 71 75
Structor Avsiktsförklaring Mikael Lundberg Projektering 073-673 20 71
SWECO Avsiktsförklaring Anna Joelsson Projektering 073-810 02 35
Swedbank Avsiktsförklaring Mikael Stålfjäll Marknad 090-16 91 63
Tyréns AB Avsiktsförklaring Ulf Wiklund Projektering 010-452 30 64
AR bygg/Umehem Hans Westin Förvaltning 090-13 39 50
Umeå Energi Magnus Stenvall Planering 070-566 48 72
Umeå Kommun Avsiktsförklaring Anna Flatholm Planering, Förvaltning 070-298 54 10
Umeå Kommun Ulrik Berg Regelverk 070-710 75 03
Umeå Universitet Avsiktsförklaring Lisa Redin Förvaltning 090-786 68 10
Upab AB Avsiktsförklaring Elin Pietroni Planering/Förvaltning 070-518 12 39
VAKIN Per Sundström Planering/Förvaltning 073-824 07 18
VNB Byggproduktion Avsiktsförklaring Per Linghult Byggande 070-514 54 14
Vännäs kommun Johan Söderling Förvaltning 0935-141 01
Region Västerbotten Ulf Widmark Utbildning 072-522 22 58
White Arkitekter AB Avsiktsförklaring Anna Hedlund Projektering 090-70 41 54
Örnsköldsviks kommun Patrik Jansson Förvaltning 0660-886 10

Umeå Projektenergi
Hans Johanssonutveckling070-676 92 20

Mats AnderssonByggande070-221 27 73

Företag Avsiktsförklaring Kontaktperson Länk Telefon
AB Bostaden Jerker Eriksson Förvaltning 090-17 75 00
Afry Avsiktsförklaring Malin Lagervall Projektering 090-71 55 30
Akademiska Hus Norr AB Avsiktsförklaring Royne Söderström Förvaltning 070-817 75 80
Aktea Energy AB Avsiktsförklaring Robert Ringvall Projektering 070- 023 90 84
AR Bygg Hans Westin Byggande 090-13 39 50
Balticgruppen Avsiktsförklaring David Carlsson Förvaltning/Byggande 090-71 72 04
BL-interiörAB Avsiktsförklaring Olov Persson Byggande 076-828 43 29
Bonava Avsiktsförklaring Andreas Back Byggande
Byggföretagen i Sverige Avsiktsförklaring Christer Johansson Byggande 090-718270
Esam AB Avsiktsförklaring David Sandén Utbildning 070-390 40 92
Evertech Energy Solutions AB Lennart Olofsson Byggande 070-537 16 42
Fort Knox Avsiktsförklaring Johanna Olsson Förvaltande 090-2025052
GreenZone Per Carstedt Utbildning 070-552 15 05
Handelsbanken Avsiktsförklaring Anders Sundström Marknad 070-538 36 90
HIFAB AB Avsiktsförklaring Jeanette Kjellberg Byggande 072-700 68 97
HSB Norr Avsiktsförklaring Mattias Lundström Förvaltning 070-313v36 00
iTid Avsiktsförklaring Matilda Höök Konsulter 070-930 42 25
JBR-Konsult Per Lindström Byggkonsulter 090-71 38 35
KM Järnäsklubb AB Avsiktsförklaring Fredrik Karlsson Byggande 070-387 86 88
Lindbäcks Ellen Backman Bygg
Länsförsäkringar Västerbotten Avsiktsförklaring Christoffer Jonsson Förvaltning/Marknad 072-213 47 45
Länstyrelsen i Västerbottens län Avsiktsförklaring Tina Holmlund Regelverk 010-225 43 56
Magnolia Bostad David Brink Förvaltning
Martinssons byggsystem Hans Nordström Byggande 070-661 02 87
Masonite Beams Daniel Wilded Byggande 070-285 55 14
Mofab AB Avsiktsförklaring Rolf Burlin Förvaltning 070-67 67 111
NCC Construktion Sv. AB Avsiktsförklaring Daniel Ödling Byggande 070- 516 01 26
Nordea Umeå Avsiktsförklaring Fredrik Stenling Marknad 072-143 20 54
OF Bygg Avsiktsförklaring Lars Fredriksson Byggande 090-17 52 43
Peab Sverige AB Avsiktsförklaring Susanne Hallberg Byggande 073-337 14 47
Projekt norr Jörgen Magnusson Byggande 070-292 50 67
Ramirent Per Berggren Byggande 070-520 55 71
Riksbyggen Avsiktsförklaring Lars Lundgren Förvaltning 090-15 96 07
Rikshem Avsiktsförklaring Johan Brännström Förvaltning 090-13 29 52
RISE Albert Edman Utveckling/Utbildning 010-228 42 47
SEB Avsiktsförklaring Ulf Dahlgren Marknad 070-340 35 18
Sigma Civil Per-Håkan Sandström Projektering 070-682 92 42
Skanska Sverige AB Avsiktsförklaring Örjan Kallin Byggande 070-825 30 20
Skellefteå Kommun Avsiktsförklaring Britt-Inger Brisadottir Förvaltning 070-242 79 19
Slättö Förvaltning Avsiktsförklaring Erik Westerlund Förvaltning 070-378 71 75
Structor Avsiktsförklaring Mikael Lundberg Projektering 073-673 20 71
SWECO Avsiktsförklaring Anna Joelsson Projektering 073-810 02 35
Swedbank Avsiktsförklaring Mikael Stålfjäll Marknad 090-16 91 63
Tyréns AB Avsiktsförklaring Ulf Wiklund Projektering 010-452 30 64
AR bygg/Umehem Hans Westin Förvaltning 090-13 39 50
Umeå Energi Magnus Stenvall Planering 070-566 48 72
Umeå Kommun Avsiktsförklaring Anna Flatholm Planering, Förvaltning 070-298 54 10
Umeå Kommun Ulrik Berg Regelverk 070-710 75 03
Umeå Universitet Avsiktsförklaring Lisa Redin Förvaltning 090-786 68 10
Upab AB Avsiktsförklaring Elin Pietroni Planering/Förvaltning 070-518 12 39
VAKIN Per Sundström Planering/Förvaltning 073-824 07 18
VNB Byggproduktion Avsiktsförklaring Per Linghult Byggande 070-514 54 14
Vännäs kommun Johan Söderling Förvaltning 0935-141 01
Region Västerbotten Ulf Widmark Utbildning 072-522 22 58
White Arkitekter AB Avsiktsförklaring Anna Hedlund Projektering 090-70 41 54
Örnsköldsviks kommun Patrik Jansson Förvaltning 0660-886 10

Avgifter

Nätverket har en beslutad avgiftstrappa som beror på hur många anställda företaget eller organisationen har.

Medlem är den som via sin avsiktsförklaring beslutat sig för att aktivt bidra till Nätverket samt betalt sin medlems- och serviceavgift. Medlems- och serviceavgiften ska vara betalad senast den 31/8 det år avgiften avser.
Medlemsavgiften fastställs av Storforum och administreras av Kompetensspridning i Umeå AB.

Ladda ner avgiftstrappan