Medlemmar2024-03-06T09:12:40+01:00

Medlemmar

Styrgrupp

Styrgruppen planerar nätverksmöten och koordinerar nätverkets aktiviteter. Den består av en representant för varje länk i byggkedjan.

Ordförande: Janet Ågren, Planeringsutskottet, Umeå kommun, 070 610 47 85

Planering
Anna Flatholm
070 334 61 44
Umeå kommun

Projektering
Kajsa Lundqvist
072 173 31 87
White

Förvaltning
Roger Granberg
090 14 46 19
Balticgruppen

Planering/förvaltning
Elin Pietroni
070 518 12 39
Umeå Energi

Byggande
Per Linghult
070 514 54 14
VNB Byggproduktion AB

Utbildning
Lisa Redin
090 786 68 10
Umeå universitet

Marknad
Ulf Dahlgren
070 340 35 18
SEB

Medlemmar i nätverket

Företag Avsiktsförklaring Länk
AB Bostaden Förvaltning
Afry Avsiktsförklaring Projektering
Akademiska Hus Norr AB Avsiktsförklaring Förvaltning
Aktea Energy Utveckling
AR Bygg Byggande
Balticgruppen Avsiktsförklaring Förvaltning/Byggande
BL-interiörAB Avsiktsförklaring Byggande
Bonava Avsiktsförklaring Byggande
Byggföretagen i Sverige Avsiktsförklaring Byggande
Byggnads i Västerbotten Fackförening
Contractor Byggande
Energibyrån Nord AB Utveckling
Ecoclime Utveckling
Esam AB Avsiktsförklaring Utbildning
Fastighetsägarna MittNord Förvaltning
Fort Knox Avsiktsförklaring Förvaltande
Handelsbanken Avsiktsförklaring Marknad
HIFAB AB Avsiktsförklaring Byggande
HSB Norr Avsiktsförklaring Förvaltning
iTid Avsiktsförklaring Konsulter
JBR-Konsult Byggkonsulter
Lindbäcks Byggande
LINK arkitektur projektering
Länsförsäkringar Västerbotten Avsiktsförklaring Förvaltning/Marknad
Länstyrelsen i Västerbottens län Avsiktsförklaring Regelverk
MAF Arkitektkontor Projektering
Magnolia Bostad Förvaltning
Martinssons byggsystem Byggande
Masonite Beams Byggande
Mofab AB Avsiktsförklaring Förvaltning
NCC Construktion Sv. AB Avsiktsförklaring Byggande
Norconsult Projektering
Nordea Umeå Avsiktsförklaring Marknad
Nordmark & Nordmark Projektering
OF Bygg Avsiktsförklaring Byggande
Peab Sverige AB Avsiktsförklaring Byggande
Peripheral works Projektering
Projekt norr Byggande
Ramirent Byggande
Region Västerbotten Byggande
Riksbyggen Avsiktsförklaring Förvaltning
Rikshem Avsiktsförklaring Förvaltning
RISE Utveckling/Utbildning
SEB Avsiktsförklaring Marknad
Sigma Civil Projektering
Skanska Sverige AB Avsiktsförklaring Byggande
Slättö Förvaltning Avsiktsförklaring Förvaltning
Structor Avsiktsförklaring Projektering
SWECO Avsiktsförklaring Projektering
Swedbank Avsiktsförklaring Marknad
Tyréns AB Avsiktsförklaring Projektering
AR bygg/Umehem Förvaltning
Umeå Energi Planering
Umeå Kommun Avsiktsförklaring Planering, Förvaltning
Umeå Universitet Avsiktsförklaring Förvaltning
Umeå projektenergi Utveckling
UM projektutveckling Byggande
Upab AB Avsiktsförklaring Planering/Förvaltning
VAKIN Planering/Förvaltning
VNB Byggproduktion Avsiktsförklaring Byggande
Vännäs kommun Förvaltning
White Arkitekter AB Avsiktsförklaring Projektering
Örnsköldsviks kommun Förvaltning

Avgifter

Nätverket har en beslutad avgiftstrappa som beror på hur många anställda företaget eller organisationen har.

Medlem är den som via sin avsiktsförklaring beslutat sig för att aktivt bidra till Nätverket samt betalt sin medlems- och serviceavgift. Medlems- och serviceavgiften ska vara betalad senast den 31/8 det år avgiften avser.
Medlemsavgiften fastställs av Storforum och administreras av Kompetensspridning i Umeå AB.

Ladda ner avgiftstrappan