Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Frukostmöte: Upphandling

fredag, 20 okt 2023

08:00 – 09:30

Frukostmöte Upphandling 20 oktober 2023

SKEBO:s Petter Westerlund berättar om modellen då företaget vann pris för årets bästa klimatinitiativ 2022 i kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” instiftat av Sveriges Allmännytta.
Modellen lyfter kopplingen mellan CO2, energiförbrukning och ekonomiskt värde, och är användbar för alla som bygger.

Förvaltning AB Framtiden är koncernmoder för Göteborgs allmännytta som förvaltar 74 000 lägenheter. Deras byggutvecklingsbolag Framtiden Byggutveckling beskriver hur de genomförde upphandlingen som ska leda till att kvarteret ska halverad sin klimatpåverkan. Trästomme och återbruk ska göra det möjligt

AB Bostaden beskriver sina upphandlingskrav vid nyproduktion samt vilka utmaningar som man ser att verifera ställda energikrav.

Agenda

07.30 Frukost & mingel
08.00 Inledning
08.05 SKEBO ”En modell för att klimatberäkna anbud i nyproduktion.” , Petter Westerlund Teknik- och

fastighetschef SKEBO
08.25 Framtiden Byggutveckling AB beskriver sin modell för upphandling av Kvarteret Omställningen CO22 genom

trästomme och återbruk, Mattias Ström Projektchef, Björn Möller Upphandlingsansvarig

08.45 AB Bostaden ”Energikrav vid upphandling och verifiering” Thomas Edström Energi- och teknikchef 09.10 Frågor & diskussioner
09.20 Avslutning

Anmälan till bjorn.dahlberg@esam.se senast den 16 oktober.

Plats: Clarion Hotel Storgatan 36

Välkomna !

Janet Ågren, Ordförande styrgruppen

Plats

Clarion Hotel
Storgatan 36
Umeå

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

90

Återstående platser

90