Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Extrainsatt frukostmöte/studiebesök

fredag, 3 feb 2023

08:00 – 09:00

Fantastiskt att GreenZone i Umeå fortfarande är en förebild inom hållbart byggande.
22 år efter invigningen och med över 10.000 dokumenterade personer på studiebesök av hållbart byggande är nu EcoSystem och Carstedts redo för att sätta spaden i backen för att påbörja GreenZone 2.0.
På frukostmötet presenteras planerna för arkitektonisk gestaltning, materialval, konstruktionslösningar för framtida återanvändning av material, dagvattenhantering, grönytor, minimering av elförbrukning, maximering av egen elproduktion samt eloptimering m.h.a batterier. Allt detta i ett systemperspektiv.
Ta chansen och delta på detta extrainsatta frukostmöte /studiebesök och diskutera hållbara lösningar – möjlighet finns till rundvisning också.
Mötets huvudfråga; Är detta tillräckligt för att uppnå ett ”hållbart byggande” eller kan vi utveckla ytterligare?

Plats

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

999

Återstående platser

999