Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Frukostmöte februari: Innovation i stadsutvecklingen

fredag, 11 feb 2022

08:00 – 09:30

Kom och lyssna på Future Position X (FPX). FPX är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar i samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX kommer att berätta om sin verksamhet och några pågående innovationsprojekt. Ett genomfört projekt inom FPX är ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar ekonomiska fördelar kring etablering av gröna tak i stadsområden.

Umeå är i ständig förändring, påverkad av klimatförändringar, digitalisering och migration.
Umeås innovationsplattform för hållbara städer – Social Progress Innovation Sweden – stödjer den kommunala organisationen att möta brännande utmaningar genom att ta vara på stadens kulturella och kreativa kraft och förmåga att samverka med det omgivande samhället, både lokalt och internationellt.Alla städer behöver mötesplatser där människor kan samverka och tänka på nya sätt tillsammans.

07.45 Frukost & video mingel
08.00 Inledning
08.05 Future Position X, Henrik Dahl, VD
08.35 Ett tak – fem möjligheter , Agneta Persson, Projektutvecklare, VD Anthesis
08.55 Kreativitet och social hållbarhet i stadsutvecklingen, Ellen Grahn, Utvecklingstrateg Umeå kommun 09.15 Diskussion
09.25 Info från Nätverket
09.30 Avslutning

Anmälan till ebba.almqvist@esam.se senast den 8 februari. Frukostmötet genomförs digitalt. Länk skickas efter anmälan, dock tidigast två dagar före frukostmötet.

Plats

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

999

Återstående platser

999