Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Frukostmöte Återbruk och återbruksanläggning i Umeå

fredag, 14 jan 2022

08:00 – 09:30

Eventet kommer att ske digitalt.

Digital materialinventering är ett viktigt verktyg i arbetet med återbruk och denna frukost presenteras två olika digitala verktyg – ett från projektet Centrum för Cirkulärt Byggande (CCBuild) och ett från det privata initiativet LoopFront. Förhoppning är att båda verktygen kan testas under 2022 i Umeå. Arbetet med etablering av en återbruksanläggning för byggavfall i Umeå kommer att redovisas samt exemplet Dalarna Återbyggdepå. Vi får även höra försäkringsbolaget Länsförsäkringars syn och satsning på återbruk.

EU’s nya ”gröna giv” driver på frågan och ökar hastigheten i arbetet med att nå klimatneutralitet i Europa. Ambitionen att bli den första kontinenten som når detta innebär bl.a ökade krav på återbruk i riktning mot en cirkulär ekonomi. Nya krav på utsortering av byggavfall samt stadigt ökade kostnader för deponi är delar i detta. Det är därför viktigt att så snabbt som möjligt hitta en gemensam lösningar för ökad återvinning och återbruk av byggmaterial och byggavfall. Möjligheten att minska kostnader och vara en del av en hållbar omställning är viktiga incitament.

07.30 Frukost & mingel
08.00 Inledning och utblick 2022
08.05 Centrum för cirkulärt byggande & digital materialinventering, Johanna Andersson, CCBuild 08.20 Digital plattform för återanvändning & cirkulära processer, Anna Forsberg, LoopFront 08.35 Hur har vi byggt upp verksamheten för återbruk? Repr. för Dala Återbyggdepå
08.50 Drivkrafter för återbruk, Daniel Ekdahl, Chef Byggskador, Länsförsäkringar
09.15 Återbruksanläggning för byggavfall i Umeå, Michael Jalmby, Nätverket
09.20 Diskussion & eftermingel
09.30 Avslutning

Plats

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

999

Återstående platser

999