Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Frukostmöte om klimatkrav och klimatdeklarationer

fredag, 22 okt 2021

08:00 – 09:30

På det första fysiska frukostmötet efter pandemin startar Nätverket med ämnet Klimatdeklarationer. Som de flesta vet kommer kravet på klimatdeklarationer för nybyggnationer från den 1 januari 2022.

– Hur väl förberedda är bygg- och fastighetsbranschen på kommande klimatkrav?
I det första steget kommer kravet att omfatta byggskedet och i ett andra steg även driftsfasen. 2027 föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Boverket föreslår vidare att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar.

– Hur ser en byggnad ut som har NettoNoll CO2-påverkan?
För att möjliggöra en cirkulär ekonomi behöver vi redan idag planera för byggnadens slutskede med selektiv rivning/ demontering. Vad är möjligt att göra idag och vad kommer ”runt hörnet”?

07.30 Frukost & mingel
08.00 Inledning
08.05 NollCO2-byggnad, Pia Stoll, teknikansvarig GreenBuilding/NollCO2, Sweden Green Building Council 08.20 Nationell aktör, ej klart
08.35 Ida Bolin/Anna Pantze, Tyréns
08.50 Pontus Quick, VNB Produktion
09.05 Panelsamtal och diskussion med deltagarna
09.20 Avslutning & eftermingel

Välkomna!
Mikael Berglund, ordförande Nätverket för hållbart byggande och förvaltande

Anmälan: ebba.almqvist@esam.se – senast tisdag 19 oktober. Ev ändringar i programmet kan förekomma.

Plats

Umeå Folkets Hus

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

999

Återstående platser

999