Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Studiebesök Solterassen

fredag, 22 okt 2021

14:15 – 15:15

Brf Solterassen (Teg), ett av Skanskas gröna piloter i Sverige – ett bostadsprojekt med många spännande innovationer inom energi.

Kom och träffa representanter för Skanska och leverantören Ecoclime för att få höra mer om Sveriges första bostadsprojekt med bl.a energi- återvinning från spillvatten. Här finns uppföljning med mätvärden 2 år tillbaka i tiden.

Evertherm-systemet återvinner värmeenergi i spillvatten från fastigheter, energi som annars oftast går förlorad. Systemet möjliggör återvinning av upp till 95 % av den termiska energi som annars rinner ut ur fastigheter via avloppet. Detta genom att spillvattnet pumpas till energitankar där de patenterade värmeväxlarna via en briner och en värmepump, extraherar den tillgängliga energin. Systemet kan kombineras med fjärrvärme, bergvärme, sjövärme och kan effektivt bidra till att uppnå det mörkgröna energimålet.

Vi startar studiebesöket på Scandic Syd med bakgrund och information från Skanska och leverantören Ecoclime för att sedan promenera över till Solterassen.

Ni är välkomna från kl 14.00 på Scandic Syd för mingel & fika.

Anmälan: ebba.almqvist@esam.se, senast tisdag 19 oktober

Plats

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

20

Återstående platser

20