Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Hållbar arbetsplats

torsdag, 28 jan 2021

09:00 – 12:00

Välkommen till att ta del av information, inspiration och kunskap på nationell nivå och lokal nivå. Vi kommer belysa några av frågorna nedan. Denna förmiddag är brett riktad till personer som ansvarar för kravställning, uppföljning och genomförande av projekt så som byggföretag, byggherrar, beställare, tjänstemän, politiker, forskare, konsulter och arkitekter.

  • Vad är viktigt att känna till inom lagstiftningen?
  • Hur väl hänger byggsektorn med i klimatomställningen och hur skall sektorn kunna vara konkurrenskraftig i framtiden?
  • Har ditt företag koll på sina egna klimatutsläpp?
  • Vilka projekt kan bidra till en omställning?
  • Hur utvecklar projektörerna och arkitekterna sin del i kedjan?
  • Hur tar sig Byggmaterialindustrin an utmaningen?
  • Vad innebär ett produktansvar och hur kan det förändra förutsättningarna framöver?
  • Hänger små företag med i utvecklingen, eller leder de den?
  • Hur ser stora fastighetsägare på framtiden?  Hur kommer upphandlingar och kravställningar att se ut?

Plats

Digitalt. Anmälan & pgrm – https://ui.ungpd.com/Events/f25af575-9e41-40c4-beca-712df971c5ad

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

50

Återstående platser

50