Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Frukostmöte om solenergi

fredag, 6 dec 2019

07:30 – 09:30

Det här frukostmötet kommer att behandla solenergi, bl.a generellt hur solceller fungerar i kallt klimat och specifikt hur solceller används och fungerar i fasader.

Föredragshållare är experter från bl.a RISE som ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrations-miljöer i en innovationspartner skapar RISE bättre förutsättningar för samhällets problemlösare. Föredragshållarna ingår i en expertgrupp på RISE kring solenergi.

Event Category

Seminarium

Plats

Avgifter

GRATIS

Total Seats

40

Remaining Seats

40