Registration2019-01-28T14:50:50+01:00
 

Frukostmöte om solenergi

fredag, 7 feb 2020

07:30 – 09:30

Det här frukostmötet kommer att behandla solenergi, bl.a generellt hur solceller fungerar i kallt klimat och specifikt hur solceller används och fungerar i fasader & byggnader.

07.30-08.00 Frukost & nätverkande. 08.00-09.30 Föredrag om solenergi samt gemensam diskussion. 09.30-10.00 Eftermingel & möjlighet att nätverka och prata med föredragshållarna.

Peter Kovacs och Malou Pettersson – experter från RISE tillsammans med Thomas Edström – energiingenjör på Bostaden kommer att utveckla solenergiområdet för oss medlemmar i Nätverket.

Möjligheter och utmaningar med byggnadsintegrerade solceller”, Peter Kovacs, byggnadsingenjör och expert från RISE i Borås

Att kombinera solceller med traditionella byggmaterial som tak- eller fasadtäckning och att använda solcellspaneler som solavskärmningar, balkongräcken eller bullerplank kan verka som den självklaraste sak i världen, så varför har vi inte kommit längre med att använda dessa möjligheter i vårt byggande? En anledning är att traditionella installationer med solcellerna monterande på platta tak eller utanpå tak- och fasadmaterial genom sin enkelhet och höga grad av standardisering har blivit väldigt kostnadseffektiva. En annan är att solceller i sig är en ny teknik för många fastighetsägare som därför vill gå varsamt fram och hellre satsar på etablerade lösningar. I takt med att solceller blir en allt vanligare syn på våra byggnader ökar dock kraven på estetiken, samtidigt som ny teknik ger större flexibilitet i valet av färger och former. Byggnadsintegrerade solceller innebär vidare att man sparar resurser genom att ersätta vissa byggmaterial och i bästa fall når man också en bättre totalekonomi på detta sätt, jämfört med dagens mainstreaminstallationer. På RISE arbetar vi bland annat med att skapa bättre förutsättningar för byggnadsintegrerad solel genom att sammanföra beställare, leverantörer, arkitekter och byggentreprenörer i projekt där vi undersöker dessa hinder och möjligheter

RISE ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrations-miljöer i en innovationspartner skapar RISE bättre förutsättningar för samhällets problemlösare. Föredragshållarna ingår i en expertgrupp på RISE kring solenergi.

Plats

Avgifter

GRATIS

Totalt antal platser

40

Återstående platser

40