måndag 23 september 2019

Projekt

Här kommer en mall att finnas inom kort för er som vill profilera och visa upp goda exempel inom hållbart byggande och förvaltande. Via mallen kommer ni att kunna beskriva objektet/händelsen/projektet i några korta meningar samt visa bild och kontaktperson.

Livscykelkostnadsberäkning

Här kommer ett färskt examensarbete av Johan Hansson; "Livscykelkostnadsberäkning av byggprojektet kv. Kullen i Nordmaling. Matilda Höök har varit handledare.
Läs mer

Lågenergihus av glas

En enplansvilla på 115 m² med loft, som är isolerad med foamglas i platta, väggar och tak. Detta gäller för Villa Falk, som nätverksmedlemmen Slit AB bygger i MåBraByn i Sikeå hamn utanför Robertsfors. Läs mer:
Slit AB:s hemsida
Västerbottens-Kuriren

Lean kultur i industriellt byggande

Matilda Höök beskriver i en avhandling vid Luleå tekniska universitet strategier för en förändring i riktning mot en lean kultur.
Läs mer

Köldbryggsanaly

I ett examensarbete från Byggteknikprogrammet vid Umeå universitet visar Niclas Johansson hur beaktande av köldbryggor i hörn och knutpunkter lönar sig för både miljön och plånboken.
Läs mer

Ålidhem – den hållbara kulturstadsdelen

Med stöd från Delegationen för hållbara städer, gör AB Bostaden en ny- och ombyggnad av totalt 530 lägenheter på Ålidhem i Umeå. Nya material, vindkraft, halverad energiåtgång och fjärrvärmedrivna maskiner är några inslag. Läs mer:
Bostaden
Sveriges Television
Delegationen för hållbara städer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -