torsdag 22 augusti 2019

Kedjan - Alla länkar är med!

Byggbranschen är traditionell och de olika länkarna i byggkedjan arbetar ofta med att optimera sina egna processer. Genom representation från alla länkar kommer samarbetet i branschen att öka och nätverkets medlemmar får bättre effekt av sina insatser.
Länkar i kedjan Planering Projektering Byggande Förvaltning Regelverk Utbildning Marknad
Klicka på de olika länkarna för att se vilka medlemmarna är.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -