torsdag 22 augusti 2019

Avgifter

Nätverket har en beslutad avgiftstrappa som beror på hur många anställda företaget eller organisationen har.

Medlem är den som via sin avsiktsförklaring beslutat sig för att aktivt bidra till Nätverket samt betalt sin medlems- och serviceavgift. Medlems- och serviceavgiften ska vara betalad senast den 31/8 det år avgiften avser. Medlemsavgiften fastställs av Storforum och administreras av Kompetensspridning i Umeå AB.

Ladda ner avgiftstrappan
- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -