tisdag 20 augusti 2019

Valberedningen i full gång

Med deadline på vårens Storforum har Nätverkets valberedningen påbörjat sitt arbete med att föreslå en ny styrgrupp för fortsatt arbete. Direktiven är att länkarna ska vara välrepresenterade men att antalet måste minskas till ungefär hälften för att effektivisera arbetet men ändå behålla tillräcklig transparens och delkatighet. I valberedningen finns Johan Hallberg (sammankallande) på Sveriges Byggindustirer, Åsa Ögren, fd ordförande i Nätverket tillika byggnadsnämnden, Ulf Wiklund Tyréns och Rpyne Säderström, Bostaden. Om du har funderingar om arbete, vill nominera dig eller någon annan hör av dig till någon i valberedningen.
- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -