torsdag 22 augusti 2019

Vad är Sverige bäst på inom hållbart byggande?


Den 6 oktober 2010 deltog Christer Johansson koordinator för Nätverket, tillsammans med ett  ett 40-tal aktörer inom bygg-och fastighetsbranschen i Sverige, på workshopen, “Vad är Sverige bäst på inom hållbart byggande.”

Boverket och Formas har tagit initiativ till att samordna ett svenskt deltagande på nästa World Sustainable Building i Helsingfors 18-21 oktober 2011. Även ordförande från Sweden Green Building Council fanns med som arrangör.
 
Inledningsvis  berättade representant från Formas om Word Green Building Council och de tidigare Worl Sustaininble Building mässorna som hållits i världen och specifikt om den senaste mässan i Melbourne Australien. Nyttiga erfarenheter från den mässan redovisades för att kunna utveckla nästa mässa i Helsingfors till att bli ännu bättre.
 
Deltagarna fick i små grupper arbeta med frågor knutna till vad vi skall visa upp från Sverige. Presentationen från de små arbetsgrupperna kom att handla om specifika projekt och hur vi skulle visa upp Sverige för att det skall bli intressant på mässan. Även studiebesök i Sverige diskuterades.

Som representant för nätverket berättade Christer om Nätverket I Umeå och att det är vårt lokala Umeå Green Building Council. De projekt som nämndes var Ålidhem-projektet utifrån att Hållbara städer -projektet diskuterades. Umeå kommun nämndes också i samband med Trästad 2012. Att vi bygger ett antal lågenergihus i Umeåtrakten uppmärksammades också.
 
Vill ni vara med på World Sustainable Building Conference?
18 - 21 October, 2011 Helsinki, Finland

NU är det bråttom för att få med egna projekt till den internationella konferensen.
Om ni har egna projekt som ni vill presentera på SB11 konferensen så ska
abstract skickas senast den 22 oktober i år till Finland. För mer info se www.sb11.org bl.a. om vad en abstract ska innehålla. Skicka då en kopia till Kristina.Einarsson@boverket.se för att hon ska få en översiktlig bild av Sveriges bidrag.

Denna information finns här som pdf.

Presentationer från träffen  hittar du här:
Workshop 6 oktober 2010
Förra konferensen in Melbourne
Samordning Svensk insats i Helsinki


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -