torsdag 22 augusti 2019

Vad är hållbara hus?

Lågenergihus och “gröna hus” som släpper ut låga halter av koldioxid, brukar beskrivas som hållbara. Men hållbarheten kan bestå av så mycket mer. Allt från material som åldras vackert till stora kvarter kan vara exempel på vad du anser vara hållbara hus.


Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat bjuder in allmänheten och byggbranschen till att skicka in exempel på vad ni anser är hållbara hus. Nätverket kommer sedan att tillsammans med Arkitekthögskolan och Umeå Universitet välja ut ett flertal exempel som kommer att ingå i en bok – Hållbara hus – som publiceras år 2014.


Vi vill ha ditt bidrag innan den 1:a maj per e-post till info@hallbarahus.se.

Beskriv enkelt varför du anser att detta är ett bra exempel på ett hållbart hus samt kontaktuppgifter så hör vi av oss.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -