torsdag 22 augusti 2019

Utbildning i miljöklassning

23-24 november hålls en utbildning i det nya nationella miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad, i Umeå. Den ger kunskap i att använda klassningen som ett nytt hjälpmedel för att spara energi, pengar, klimatet och de boendes hälsa. För att vara garanterad en plats är det viktigt att anmäla sig så snart som möjligt.
Mer information och anmälan


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -