torsdag 22 augusti 2019

Utbildningar i miljöcertifiering

Sweden Green Building Council håller utbildningar i miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM© och LEED®. Fortfarande finns lediga platser på flera av utbildningarna som går före årsskiftet, exempelvis hålls en grundkurs i certifieringssystem den 4 december i Stockholm.

Grundkursen går igenom Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED — de fyra mest använda systemen i Sverige idag —  vad dessa innebär, vad de har för skillnader och likheter, när de är bäst lämpade att användas samt hur certifieringsprocessen fungerar.

Så anmäl dig idag och vidareutbilda dig inom miljöcertifiering — en bra grund för en framtid där hållbart byggande ligger i fokus!

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -