torsdag 22 augusti 2019

Unikt passivhus i Umeå

Sveriges första miljöcertifierade passivhus ska byggas i Umeå och det görs av framtidens branschfolk: eleverna vid Dragonskolans byggprogram. Sweco Umeå leder projektet.

Målet är alltså att uppföra ett passivhus. Enkelt uttryckt är det en välisolerad byggnad med maximal energieffektivitet. Uppvärmningen klaras till stor del med den energi som redan finns i huset. En förutsättning för att klara detta är att undvika köldbryggor, alltså möjligheter för värme att smita ut och kyla tränga in.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -