torsdag 22 augusti 2019

Umeå deltar i nationellt samarbete för hållbara städer

För att svenska stadsdelar ska kunna bli socialt och miljömässigt hållbara krävs större samordning mellan stat, kommun och privata intressenter. Nu har 22 samhällsaktörer börjat skapa ett gemensamt sätt att arbeta. Ett första steg på vägen är att utvärdera internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar och föreslå hur de kan utvecklas och införas i Sverige.

”Umeå kommun vill vara med och driva det hållbara samhällsbyggandet framåt. Vi har mycket att erbjuda och att lära av andra städer, både nationellt och internationellt.  Vi är övertygade att detta kommer ge inspiration och idéer, så att vi kan bli vassare när nya områden planeras”, säger Royne Söderström, Kompetensspridning i Umeå AB.

Läs hela pressmeddelandet här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -