tisdag 20 augusti 2019

Sveriges Byggindustrier publicerar - Fakta om byggandet

Sveriges byggindustrier har i publikationen "Fakta om Byggandet" sammanställt statistik över bygginvesteringar, bostäder, branschens struktur, arbetsmarknad m.m. Informationen kan komma väl till pass när du behöver överskådliga uppgifter om byggmarknaden.

Dokumentet kan du ladda ner här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -