måndag 23 september 2019

Sveriges Byggindustrier medverkar under Almedalsveckan

Sveriges Byggindustriers program för Almedalsveckan är nu färdigt. Sveriges Byggindustrier arrangerar eller medverkar i seminarier alla dagar måndag till fredag. Programmet är dock preliminärt och uppdateras kontinuerligt på Sveriges Byggindustriers hemsida.  
Miljöfrågor i praktiken — energieffektivitet i byggnader, Forskning för hållbart samhällsbyggande och Bostadsspelet — om en bostadsmarknad i obalans är några av rubrikerna på veckans seminarier, så kolla in programmet redan nu!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -