torsdag 22 augusti 2019

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Vid årsskiftet infördes nya energikrav vid ombyggnad av befintliga byggnader. Konsekvenserna av detta kan bli stora eftersom energikraven nu kan bli samma vid en ombyggnad som vid nybyggnad. Byggbranchen måste därför nu ta krafttag för att öka energieffektiviteten.

Hur hanteras frågan i bygglovsprocessen? Var drar man gränserna för vad som är rimligt i ändringsreglerna och hur påverkar de nya kraven val av konstruktions- och tekniklösningar? Detta och annat diskuteras under Svensk Energiutbildnings BBR-dag.

Arbetar du i byggbranschen och berörs av de nya regelverken? Välkommen att anmäla dig till Svensk Energiutbildnings BBR-dag!

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -