torsdag 22 augusti 2019

Svensk Energiutbildning håller BBR-dag i Umeå

Från och med nästa år tillämpas de nya energikraven vid ändring av byggnad och ombyggnad fullt ut vilket kommer att kräva nya energieffektiva lösningar och ett större engagemang från byggbranschen.

Den 9 maj håller därför Svensk Energiutbildning en BBR-dag där energirelaterade frågor i regelverket gås igenom och förklaras. Hur  frågan hanteras i bygglovsprocessen kommer också att diskuteras liksom metoder och teknik för hur byggnaders energibehov beräknas och mäts.

Tid: Den 9 maj kl 9-16.
Plats: Umeå Folkets Hus

Se programmet och läs mer om hur du anmäler dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -