tisdag 20 augusti 2019

Svebykurs i hur man avtalar, beräknar och verifierar en byggnads energibehov

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är en ny branschstandard för byggnaders energianvändning.

Kursen går systematiskt igenom alla hjälpmedel som tagits fram i Sveby-programmet. Arbetsmetodiken illustreras i ett par pedagogiska exempel. Här får du ta del av bakgrunden till alla de slutsatser som dragits i programmet och inte minst möjlighet att ställa dina egna frågor.   

Kursen vänder sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras.

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -