torsdag 22 augusti 2019

Stort intresse för Umeås hållbarhetsarbete

Den 6-10 februari var Royne Söderström från Kompetensspridning i Umeå AB i Ottawa för att knyta kontakter med Kanadensiska städer.

Huvudfokus var hållbara städer utifrån perspektivet hållbart byggande och infrastruktur. Fjärrvärmesatsningar och utbyte kring bioenergiområdet ses särskilt som tänkbara affärsområden. Några av de  Umeåföretag som bedöms ha störst möjligheter till affärer i nuläget är Mittel, BioEndev, Två Punkt Noll, Umeå Energi, Sorubin och Hybricon samt konsultföretagen Esam och Tyréns.

Paneldebatt med Nordisk panel 
Veckan avslutades med en Nordisk Paneldebatt där Royne Söderström också medverkade. De drygt 500 åhörarna bestod av representanter från kanadensiska kommuner, energibolag och konsulter. Mottagandet blev mycket positivt.

— Nu gäller det bara att vi lyckas ta denna möjlighet vidare och att vi skapar affärer för Umeåföretagen. Det är hårt och fokuserat arbete som gäller om vi ska lyckas, säger Royne Söderström


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -