torsdag 22 augusti 2019

Stadsbyggnadsdagarna 6-7 februari 2013

Temat för Stadsbyggnadsdagarna är denna gång hållbarhet, med fokus på hur man ska tänka kring befintliga strukturer. Framtidens stad består ju inte bara av nyplanerade områden utan även av befintlig bebyggelse. Hur ska man tänka och göra för att få våra städer att bli mer hållbara ur alla aspekter; social, ekologisk och ekonomisk?

Stadsbyggnadsdagarna tar upp flera olika aspekter på temat stadsbyggnad. För att uppnå en hållbar stad krävs samverkan mellan olika kompetenser. Därför riktar sig dessa dagar till Dig som arbetar med, eller är intresserad av bland annat stadsbyggnad, arkitektur, trafik och miljöfrågor på olika sätt.

Läs mer om Stadsbyggnadsdagarna här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -