torsdag 22 augusti 2019

Stadsarkitektdagen 4 april

Den 4 april hålls Stadsarkitektdagen i Stockholm, en intressant konferens som bl.a. handlar om det kommunala planmonopolet och den debatt som pågår om skälen till varför det byggs för lite bostäder i Sverige.

Se programmet här.

Välkomna att anmäla er till en spännande dag!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -