torsdag 22 augusti 2019

Seminarium om tillgänglighet

Den 22 maj bjuder IQ Samhällsbyggnad in till ett seminarium om tillgänglighet. Vid detta tillfälle belyses brukarperspektivet, strategier och forskning samt vilka möjligheter som finns att söka forskningsstöd för innovationsprojekt. Dagen erbjuder också möjligheter att knyta nya kontakter och nätverkande.

Under seminariet, Goda exempel på innovation för tillgänglighet i byggd miljö, diskuteras bl.a. frågan; Hur kan innovationer och innovativa arbetssätt förbättra tillgängligheten? Regelverkets möjligheter undersöks också närmare och möjligheten finns att ställa frågor.

Talare under dagen är representanter från genomförda tillgänglighetsprojekt, forskare, brukare, Boverket och VINNOVA.

Kom och inspireras!

Tid: Tisdag 22 maj kl. 12.45 - 18.00
Plats: Hotel Skeppsholmen, Gröna gången 1, Stockholm

Inbjudan, mer information om programmet och hur du anmäler dig hittar du här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -