torsdag 22 augusti 2019

Seminarium om praktisk hantering av nya energikrav

Svensk Energiutbildning håller under hösten tre BBR-dagar till följd av de nya regler som infördes för ändring av byggnad och ombyggnad vid årsskiftet och som kommer att tillämpas fullt ut från och med nästa år. De nya reglerna innebär att arbetet med energieffektiva lösningar kommer att bli än mer viktigt, även vid ombyggnad.

Under dagen gås energirelaterade frågor i regelverket igenom och förklaras. Hur de nya reglerna hanteras i bygglovsprocessen tas också upp liksom hur de hårdare kraven påverkar valet av konstruktions- och tekniklösningar. Avslutningsvis diskuteras hur byggnadens energibehov beräknas och verifieras genom mätning.

Tid och plats: 4 oktober Göteborg, - 5 oktober Malmö, 9 oktober Stockholm

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -