torsdag 22 augusti 2019

Seminarium med forskningsresultat från CERBOF 


Incitament för Energieffektivisering av byggnader — vad krävs?

Tid: Tisdag 7 februari, kl. 08.30 - 12.00
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm

Energieffektivisering av både flerbostadshus och småhus är många gånger ett ekonomiskt snarare än ett tekniskt problem. Inom ramen för fyra CERBOF-projekt har vissa slutsatser kunnat dras kring vilka incitament som finns och vilka som måste till för att betydande energieffektiviseringar ska bli ekonomiskt rationella — för flerbostadshus, småhus och lokaler. Till incitament knyts närliggande frågor om affärsmodeller, organisation och kunskapsspridning.

Med anledning av detta bjuder IQ Samhällsbyggnad (kansli för CERBOF) in till seminarium där avslutade projekt presenteras och diskuteras tillsammans med deltagare från samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer och anmäl dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -