torsdag 22 augusti 2019

Seminarium:

"Kommunernas energikrav i byggandet - hinder eller möjlighet?"

Fortsatt energieffektivisering och innovation i byggsektorn är en viktig del för att uppnå nationella och lokala klimatmål och ett konkurrenskraftigt byggande. Kommunerna ställer därför ofta ambitiösa energikrav i byggandet. Samtidigt finns en strävan att underlätta för ett ökat bostadsbyggande och kritik riktas mot kommunernas alltför ambitiösa energikrav och att dessa inte är likartade över landet.
 
Hur kan vi verka för både klimatmål och ökat bostadsbyggande?

Detta diskuterades under ett frukostseminarium hos SKL den 4 maj i Stockholm. Seminariet finns också tillgängligt på webben i efterhand.
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/webbtv_ts


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -