tisdag 20 augusti 2019

Seminarium - En säker arbetsplats

Byggbranschen har aldrig varit säkrare än den är i dag och det sker långt färre olyckor än för 10 år sedan. Men situationen kan fortfarande bli bättre. Skyltar, skyddskläder och information räcker inte, även leverantörerna på arbetsplatsen måste inkluderas i arbetet och en förändring i attityder måste ske. Att använda hjälpmedel som gör arbetet säkrare och att skapa förutsättningar för en ökad säkerhet bör vara en självklarhet.

Sveriges Byggindustrier har däför startat utvecklingsarbetet En säker arbetsplats som kommer att engagera hela byggsektorn och nu hålls ett seminarium kring detta.

Datum: 20 november 2013, kl 13.00 -16.00

Plats: Folkets Hus i Umeå

Anmäl dig senast den 8 november via www.bygg.org/kurs, En säker arbetsplats.

Programmet hittar du här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -