måndag 23 september 2019

Seminarier om modern träbyggnadsteknik i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnar Trästad 2012 tillsammans med Sveriges Träbyggnadskansli tre seminarier om modern träbyggnadsteknik. Seminarierna hålls på restaurang Kalas, Skeppsbron 8 i Almedalen. Mingel på kvällen den 3:e juli och tre seminarier den 4:e juli.

Se inbjudan här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -