tisdag 20 augusti 2019

Seminariedag kring hållbar upphandling

Den 22 november arrangerar Länsstyrelsen tillsammans med Nenet, Region Västerbotten, Umeå kommun och Miljöstyrningsrådet en seminariedag om möjligheterna för offentliga organisationer att ställa krav på hållbarhet vid upphandling. Under dagen diskuteras bl.a. hur den offentliga sektorn kan visa vägen mot en bättre miljö.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling och kommer bl.a. att berätta om det stöd som finns i form av Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg. Fokus under efetrmiddagen kommer att ligga på upphandling av hållbara transporter, livsmedel, hållbart byggande samt energieffektiva produkter och LCC.

Tid: 22 november 2012, kl. 9.00-16.30
Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå

Läs hela programmet och hur du anmäler dig här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -