torsdag 22 augusti 2019

Se filmen om Hållbara Ålidhem, Nya Geografigränd och Vinterträdgården

Nu finns filmen om Bostadens projekt Hållbara Ålidhem tillgänglig på youtube.

Hållbara Ålidhem är Norra Sveriges största lågenergibygge med 137 lägenheter och en energisnål Vinterträdgård på platsen där ett helt kvarter förstördes av en stor brand julen 2008. Projektet omfattar också renovering och takbyte i äldre byggnader med 400 lägenheter för att halvera energiförbrukningen. Inom projektet har dessutom av en av Sveriges största solcellsanläggningar med 3000 kvadratmeter solceller byggts.

Hållbara Ålidhem är ett nära samarbete mellan Umeå Energi, Bostaden och Umeå kommun där man arbetar för att utveckla Ålidhem till en mer hållbar stadsdel med tryggare och trivsammare miljöer och minskad energiförbrukning. Projektet har fått stöd från Delegationen för hållbara städer.

Här kan du se filmen på svenska eller filmen på engelska.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -