torsdag 22 augusti 2019

Samhällsbyggande för klimatet


13 oktober i Stockholm, 19 oktober i Lund, 21 oktober i Jönköping och 17 november i Umeå

Välkommen till en heldagskonferens om hur vi främjar klimatarbetet genom samhällsbyggande och energieffektivisering i kommuner, landsting och regioner. Hur planerar vi för hållbara städer? Hur ställer kommunerna pådrivande krav på energieffektivitet i ny- och ombyggnation? Vilka potentialer för kostnadseffektiva klimatinsatser finns i kommuner, landsting och regioner? Vad är aktuellt kring lagar och styrmedel i Sverige och EU? Vilka förändringar är önskvärda? Konferensen vänder sig till kommunala och regionala politiker och tjänstemän.

Läs bifogad fil


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -