torsdag 22 augusti 2019

Praktisk tillämpning av Sveby

Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande initiativ för att ta fram frivilliga hjälpmedel för att förtydliga och säkerställa hela processen från programkrav till verifierat resultat.

Internationella och nationella krav på minskad energianvändning leder till ökade behov av kontroll över hur mycket energi en byggnad förväntas använda och sedan faktiskt använder. Nu kommer därför en ny chans att lära sig hur man avtalar, beräknar och verifierar en byggnads energibehov.

Kursen, som ges vid fyra tillfällen, går systematiskt igenom alla hjälpmedel som tagits fram i Sveby-programmet och arbetsmetodiken illustreras genom pedagogiska exempel. Kursen vänder sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, t.ex. fastighetsägare, kommuner, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter.

Läs mer


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -