torsdag 22 augusti 2019

Peab bygger energisnålt

På Östteg vid Umeälven bygger Peab just nu sitt nya regionkontor. Kontorshuset beräknas vara inflyttningsklart  den 1 augusti i år och är ett av de första i Sverige av lågenergityp.

Läs mer om Peabs nya kontorshus här.   


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -