torsdag 22 augusti 2019

Nytt Nyhetsbrev

Nu är 2010 års sista nyhetsbrev från Nätverket ute. I detta nummer kan du läsa om vad som hände på Storforum den 22 november. Temat var ny-, om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. Föreläsningar, uppdateringar av pågående projekt och arbete i länkar varvades under dagen. Denna gång avslutades eftermiddagen med två olika studiebesök.

Läs mer här!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -