torsdag 22 augusti 2019

Nyhetsbrev från Nätverket

Här kommer Nyhetsbrevet nr 1 2011 från Nätverket för hållbart byggande och förvaltande! I detta nummer kan du läsa om vad som hände den 24 februari då Nätverket träffades på Umeva och om träffen med Sveriges Byggindustrier den 25 februari.

Här hittar du nyhetsbrevet!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -