tisdag 20 augusti 2019

Nyheter från LÅGAN

LÅGAN-programmet har nu funnits i tre år. För att bättre nå ut med information och kunna visa upp de positiva resultat som uppnåts i projekten i programmet kommer LÅGAN att börja med utskicka av nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du läsa här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -