torsdag 22 augusti 2019

Norrlands första offentliga passivhus byggs i Umeå

Hösten 2014 ska den nya förskolan på Hedlunda stå klar. Både byggnaden och den omkringliggande utemiljön som nu växer fram ska fungera för förskoleverksamhet och följa kommunens miljömål och krav på energisnålt byggande för en hållbar framtid. Förskolan kommer att bli Norrlands första offentliga passivhus och ha sex avdelningar.

Till följd av att Umeå är en utbildningsstad med stark tillväxt finns ett stort behov av fler förskoleavdelningar och målsättningen är att minska barngruppernas storlek. Hedlunda förskola bidrar till att fylla behovet av fler förskoleplatser i centrala delarna av Umeå.

Byggandet av Hedlunda förskola har rönt stor uppmärksamhet såväl lokalt som nationellt.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om Hedlunda förskola.

Framtidens förskola på Hedlunda

hedlundaforskola


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -