tisdag 20 augusti 2019

Nordiska ministerrådskonferensen 2013 hålls i Umeå

Umeå kommun inbjuder tillsammans med Nordiska ministerrådet, Miljödepartementet och Sveriges kommuner och landsting till den nordiska konferensen; Medskapandets konst, den 17-19 september 2013. Konferensen är Nordiska ministerrådets femte konferens om hållbar utveckling.

Till konferensen, som äger rum på Folkets Hus i Umeå, väntas ca. 500 deltagare från de nordiska länderna och övriga Europa. Konferensen vänder sig främst till tjänstemän och politiker inom den offentliga sektorn som är engagerade eller intresserade av hållbar utveckling, med extra intresse för något av de sex temaområden som behandlas.

Konferensen genomförs på svenska (skandinaviska), engelska och finska och kommer att simultantolkas.

Syftet med konferensen är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling i Norden.

Anmälningsavgiften för konferensen är 3 500 kr + moms. I avgiften ingår hela konferensen inklusive alla måltider. 

Sista anmälningsdag är 21 augusti 2013. Så anmäl dig nu!

Mer information hittar du här


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -