torsdag 22 augusti 2019

Nolia Fastighet 13-14 november

Den 13-14 november 2013 öppnar Nolia Fastighet sina portar och välkomnar dig som är i fastighetsbranschen till två givande mässdagar. Här samlas branschen för att möta kunder, leverantörer och kollegor. På mässan visas nya och intressanta produkter upp och det informeras om tjänster som erbjuds.

Självklart finns Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat på plats för att presentera sig och bjuda in nya medlemmar till nätverket. Under mässdagarna kommer också ett antal miniseminarier att hållas där företag och organisationer har möjlighet att visa upp sig. Ett av miniseminarierna, "Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat bygger samman bygg- och förvaltningskedjan" hålls av Umeå Energi, med Nätverket som samarbetspartner.

Varmt välkomna att delta på mässan. Ta chansen att nätverka, lyssna till föredrag etc.

Läs mer om programmet här; http://www.nolia.se/fastighet/

Välkommen!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -