torsdag 22 augusti 2019

Nätverkets erfarenheter sprids i Sverige!


Samsyn och gemensamma mål bidrar till hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är ett känt och vanligt begrepp. Men begreppet saknar innebörd ifall vi i vardagen inte tar ett personligt ansvar, ser till att det leder till ett agerande och en rad aktiviteter som tillsammans leder till en hållbarare utveckling.

I det aktuella numret av posttidningen Näringsliv berättar medlemmarna i Nätverket om sitt arbetet för att driva på utveckling av hållbart byggande och förvaltande.  Du kan hitta Affärstidningen på Sveriges flygplatser och onlineversionen hittar du I länken här nedan.

Tidningen Näringsliv, nr 2 2011. Läs mer här!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -