tisdag 20 augusti 2019

Miljöteknik i norra Sverige - en resa till hållbara affärer

I samarbete med IUC Västerbotten och IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Tillväxtverket anordnas en konferens om miljöteknik i norra Sverige. Under konferensen informeras om pågående satsningar inom miljöteknikområdet och möjligheterna att få stöd från EU´s olika program, såsom Horizon 2020 och strukturfonderna. Informationen är den allra senaste inom området.

Se programmet här.

Tid: 18 november 2013 kl. 9.30 - 16.30

Plats: Hotell Aurum Skellefteå

Anmälan görs senast den 8/11 till jenny.akermark@umea.se

Meddela eventuell specialkost.


Välkomna!


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -