måndag 19 november 2018

”Miljöanpassat byggande. Är det både miljövänligt och hållbart?”


IQ Samhällsbyggnad och Peab Sverige AB inbjuder gemensamt till möte i Göteborg - eftermiddagen den 4 november 2010
Se bifogat program


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -