torsdag 22 augusti 2019

Medlemmarna tycker till

Under januari och februari gavs länkarna i Nätverket tillfälle att under fem frukostar komma med  förslag på aktiviteter inom Nätverket som kan skynda på utvecklingen mot ett hållbart byggande och förvaltande. Deltagarna fick också delge sina synpunkter kring vilka frågor som bör diskuteras mera samt hur de tycker att Nätverket kan bidra till detta.

Några av synpunkterna som medlemmarna tycks vara eniga om handlar om att det finns stora glapp mellan beslut och verklighet, att kravställan i upphandlingar är ett ämne som behöver diskuteras mera samt att mer uppföljning och utvärdering av projekt är nödvändigt.

Läs mer om vad som framkom under Nätverksfrukostarna här.


- Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat -